Studieprogramma

  Algemeen                          Cursusgeld              
 

Inhoudelijke opbouw van het studieprogramma

Opleiding Neuro Balance HBO

Module 1 behandelt de volgende onderwerpen:

- Werken met feedback
- Wat is het Neuro-Balance Programma
- Wat is Neurofeedback?
- Wat is Biofeedback?
- Wat is EEG,EMG,ECG en HRV?

- Hoe kun je verschillende klachten in beeld brengen?
- Wat zijn de effecten van het Neuro-Balance Programma?
- Wat kun je met de metingen?
- Welke apparatuur heb je nodig?


Module 2 behandelt de volgende onderwerpen:
- Wat is Neurofeedback? (verdiepend)
- Wat is Biofeedback? (verdiepend)
- Werken met EEG, ECG, EMG en HRV
- Werken met het Neuro-Balance programma
- De basis anatomie van de hersenen
- De basis anatomie van het lichaam
- De basis van fysiologie
- Herkennen van de diverse signalen
- Dossiervorming
- Het 10/20 systeem
- De Protocollen
- Werken met BioExplorer
- Opzetten van een training
- Kleuren en invloed ervan op onze hersenen
- Invloed van licht en geluid op onze hersenen
- Audio Visuele training
- PEMF techniek


Module 3 behandelt de volgende onderwerpen:
- Ontwikkelen van eigen designs
- Praktijkoefeningen
- Verdieping werking van EEG, EMG, ECG, HRV, PEMF en Audio Visuele Entrainment (AVE)
- Plakprotocollen
- Casussen uitwerken en koppelen aan een design
- Opzetten van een training
- Verdieping van de stof aangeleerd in de Module 1 en 2
- Marketing. Hoe zet je het product op de markt
- Dossiervorming in de praktijk


Diploma
Als alle drie de certificaten zijn behaald kunnen die samen met een positief beoordeelde afstudeerscriptie worden verzilverd voor het diploma Neuro-Balance Trainer.


Blooms Taxonomy

Onderwijsdidactiek, de lesgebonden-, les overstijgende en praktijkgerichte activiteiten.
De student leert, met behulp van de docent, door middel van opgegeven literatuur, onderzoeken en een studieboek de theoretische kant van Neuro-Balance. Door middel van voorbeeld casussen leren zij de praktijkkant kennen. Deze casussen zijn bestaande casussen waardoor zij de juiste competenties ontwikkelen. Tevens wordt er van de studenten verwacht dat zij eigen casussen inbrengen. Door middel van toetsing en een afstudeerscriptie wordt gekeken of de student is geslaagd voor de opleiding.

Is de student geslaagd dan blijft Neuro-Biofeedback.nl de student volgen en biedt bij- en nascholing. Neuro-Biofeedback.nl biedt ook een platform waar ze met andere studenten en oud studenten kunnen sparren over casussen onder supervisie in de vorm van intervisie van de docent.

Het didactisch concept is opgebouwd via de volgende werkvormen:
Theorie: De studenten krijgen actief les van de docent die met hun een grote hoeveelheid informatie deelt. De studenten krijgen ook een lijst met diverse literatuur en media die zij moeten bestuderen.

 

Opdrachten: Zowel klassikaal als via huiswerkopdrachten maken de studenten diverse casussen. Hierdoor oefenen zij en brengen zij de theoretische stof in de praktijk. Deze oefeningen worden beoordeeld en besproken door de docent. Dit gebeurt door middel van intervisie.


Toetsing:
Alle modules worden afgesloten met een toets waarin de geleerde kennis wordt getoetst. Na het positief afsluiten van deze modules en het inleveren van een positief beoordeelde scriptie verkrijgt de student het diploma Neuro-Balance Trainer.


Het beroepenveld wordt betrokken bij de invulling van het studieprogramma

Om ervoor te zorgen dat de studenten gedegen kennis opdoen om later zelfstandig als Neuro-Balance Trainer aan de slag te kunnen krijgen zij casussen voorgelegd die uit de praktijk komen. Ook moeten zij in hun privé omgeving oefenen met eigen cliënten. Tijdens het tweede deel van de opleiding worden ze toegelaten tot het online platform waar alle studenten, geslaagd of nog studerend elkaar kunnen ontmoeten.

Hierdoor kan de student sparren met Neuro-Balance Trainers en kunnen ze gezamenlijk moeilijke casussen bekijken. Dit alles onder supervisie van de docent.

Door dit platform komt er een landelijke dekking van Neuro-Balance Trainers.

© 2007 - 2018 Gabrie de Groot