Neuro-Balance Trainer 

Algemeen

               Studieprogramma                       Cursusgeld            
 

De opleiding Neuro-Balance Trainer op HBO niveau is een uitstekende keuze voor de beroepsgroepen die hun kennis en vaardigheden op het gebied van psychosomatiek willen verbreden.

Het woord Psychosomatiek komt van de Oud-Griekse woorden Psuche wat "geest" betekent en soma wat "lichaam" betekent.

Een deel van de psychosomatische klachten die niet of moeilijk medisch vast te stellen zijn net als de medisch klachten die al wel zijn vastgesteld zijn zichtbaar te maken door de Neuro-Balance Trainer.

De Neuro-Balance Trainer kan veelal de klachten in beeld brengen en met deze beelden is hij in staat om trainingen samen te stellen om deze klachten te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Je leert met deze opleiding de benodigde vaardigheden om met verschillende methodes te gaan werken in de praktijk. Je krijgt de vaardigheden om met het Neuro-Balance Programma klachten te kunnen analyseren en om trainingsmethodes toe te kunnen passen om tot het gewenste resultaat te komen.

Doelgroep
De opleiding Neuro-Balance Trainer is een goede keuze voor de beroepsgroep die zich bezighoud met het welzijn van cliënten die met diverse lichamelijk en/of geestelijke klachten te maken hebben.

Neuro opleiding hbo

Doel en opzet
De opleiding bestaat uit 3 modules die allemaal worden afgesloten met een toets en een eindopdracht. Onder leiding van een zeer ervaren praktijkdocent verkrijgen de studenten de kennis en vaardigheden van een Neuro-Balance Trainer. De student leert door middel van opgegeven literatuur, onderzoeken en een studieboek de theoretische kant van Neuro-Balance. Aan de hand van casussen krijgt de student opdrachten om in de "praktijk" ervaring op te doen. Deze casussen zijn bestaande casussen waardoor de studenten de juiste competenties ontwikkelen. Tevens wordt er van de studenten verwacht dat zij eigen casussen inbrengen. Door middel van toetsing en een afstudeerscriptie wordt gekeken of de student is geslaagd voor de opleiding. Is de student geslaagd dan blijft Neuro-Biofeedback.nl de afgestudeerde volgen en biedt bij- en nascholing. Neuro-Biofeedback.nl biedt ook een platform waar ze met andere studenten en oud studenten kunnen sparren over casussen onder supervisie in de vorm van intervisie van een praktijkdocent.

Toelatingseisen

Profieleisen:
- Havo- of vwo-diploma (liefst met Biologie)
- Havo- of vwo-diploma met als extra examenvak Biologie, of deelcertificaten Biologie
- Een oud havo- of vwo-diploma met Biologie als examenvak
- Afgestudeerd met een relevante hbo-opleiding met aantoonbare kennis van Biologie
- Medische basiskennis
Aanvullende eisen:
- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid van de Nederlandse taal
- Motivatie voor het beroep en de opleiding
- Ambitie om te presteren, geen zesjesmentaliteit
- Proactieve houding
- Grote mate van zelfstandigheid en ook een teamspeler
Aanbevolen:
- Redelijk niveau Engels met betrekking tot leesvaardigheid in verband met het lezen van teksten
- Wiskunde

Overige mogelijkheden

Overige Nederlandse diploma’s
Is er sprake van een Nederlands diploma dat hierboven niet is genoemd dan moet ondermeer worden beoordeeld of dit gelijkwaardig is aan een Nederlandse havo, vwo.

Buitenlandse vooropleiding

Indien er sprake is van een buitenlands of internationaal diploma welke naar het oordeel van de examencommissie tenminste gelijkwaardig is aan het diploma zoals formeel vereist voor toelating kan besloten worden tot toelating van de kandidaat, mits hierbij een bewijs van voldoende beheersing van de Nederlandse taal kan worden overlegd.