Wat is Neurofeedback?

Neurofeedback maakt gebruik van het zelflerend vermogen van de hersenen.
Door de hersenen positieve feedback te geven (belonen) leren ze bepaalde hersenactiviteit te produceren. Al onze gedachten, emoties en gedrag worden beïnvloed door hersengolven. Kleine elektrische prikkels die worden veroorzaakt als de neuronen in ons brein met elkaar communiceren. Die hersengolven hebben verschillende frequenties. Een gebrek of te veel aan bepaalde frequenties kan tot problemen leiden als depressie, angst, leerproblemen of andere psychosomatische klachten.
Neurofeedback apparatuur leest deze hersengolven en zet ze om in een visuele of auditieve vorm, zoals bijvoorbeeld een computerspel of een speciaal trainingsscherm.

Het doel:

Door gebruik te maken van het zelflerend vermogen van de hersenen is het mogelijk om de hersenen voor een bepaald doel te reguleren. Stimuleren of juist afremmen. 
De hersenactiviteiten worden zichtbaar gemaakt op een computerscherm. 
Neurofeedback is in veel gevallen effectief omdat het gebruik maakt van de dynamische vermogens van het brein om te leren. 
De hersenen willen activiteit produceren die het prettigst aan voelt. Door dit proces heel vaak te herhalen kunnen we de hersenen leren bepaalde hersenactiviteit te produceren (zelflerend vermogen). Dit proces gaat automatisch door ook nadat de behandeling is gestopt.
Het onbewuste proces dat in de hersenen plaatsvindt zorgt ervoor dat de verandering ook blijvend is. De hersenen leren de nieuwe activiteit via Neurofeedback aan voor het behalen van het gewenste gedrag. Cognitieve, emotionele, gedragsmatige en lichamelijke klachten zullen gaandeweg verminderen als het brein leert om de activiteit te normaliseren.

 3D delta theta alpha beta

Een training begint meestal met een scan van de hersengolven (het EEG) waarbij gekeken wordt in hoeverre de hersengolven een afwijkend patroon vertonen. 
Tijdens de behandeling wordt op die plaats één of meerdere elektrodes bevestigd. 
De elektrodes sturen informatie over de hersengolven naar een computer, welke een "beloning" 
geeft als de hersenen de juiste hersengolven produceren. Deze beloning kan een toon zijn of een beeld op het computerscherm. 
Er wordt ook veel gewerkt met computerspellen en korte films, die reageren op de hersengolven.

 

Neurofeedback wordt toegepast bij het behandelen van onderstaande zaken:
- Angsten
- Depressie
- Slapeloosheid
- Migraine
- PMS
- Chronische vermoeidheid
- Betere concentratie
- Verbeteren van leerprestaties
- Bij behandeling van ADD/ADHD